Legea Octavei

Legea Octavei sau Legea lui Sapte Tarot Zi de Zi 2016 În cele ce urmează doresc să vă prezint o punere în practică originală, nemaiîntâlnită a unei teorii – Legi – lansate de George Ivanovich Gurdjieff la începutul secolului XX.
De la bun început țin să precizez că sunt conștient că vă voi prezenta o cantitate consistentă de informații și multe din acestea poate nu vor fi ușor de „digerat”, de înțeles sau pentru mulți dintre voi se vor dovedi direct inacceptabile și inaccesibile.
Plec de la prezumpția că cei mai mulți nu aveți cunoștințe esoterice și voi încerca să explic și să prezint cât mai scurt și simplu informațiile necesare pentru a înțelege, pe cât posibil, teoria și practica, aplicarea la modul cel mai concret a Legii Octavei (Legea lui Șapte).
Ca să puteți înțelege atât legea, cât și aplicațiile sale, înainte de a intra în subiect, trebuie să fac o mică lămurire.
Am studiat esoterismul mai bine de 25 de ani plecând de la Tarot, știință – și subliniez termenul de știință – ce, conform multor autori, însumează toate celelalte științe esoterice, și aș numi aici Astrologia, Numerologia, Kabbala și Alchimia.
Nu am să vă plictisesc acum cu povești și detalii, însă ce este important de reținut, este faptul că toate aceste științe interacționează, se suprapun și se completează într-un mod organic, fac parte dintr-un întreg, un sistem esoteric complex, atât teoretic, cât și practic. Din păcate această cunoaștere s-a pierdut cu foarte mult timp în urmă și ceea ce avem astăzi, sunt doar „fragmente dintr-o învățătură necunoscută”, așa cum foarte bine a formulat Gurdjieff și unul din cei mai iluștri discipoli ai săi, omul de știință P.D. Uspensky.
Pentru mine, a devenit foarte repede clar că există o relație între vibrația numerelor și vibrația planetelor, însă nici un autor nu a reușit să găsească cheia și să suprapună într-un mod coerent și unitar teoriile și practicile celor două științe.
În ceea ce privește numerele, chiar dacă toate sunt la fel de importante, este incontestabil că unele sunt totuși mai importante și au o semnificație aparte.
Numerele care mi-au atras atenția și m-au preocupat în mod deosebit au fost 3 și 4, respectiv suma lor, 7 și prin înmulțire 12.
Treiul este simbolul Trinității, al Sfintei Treimi, al celor trei tipuri de energie ce stau la baza universului, Activ, Pasiv și Neutru (sau Reconciliant) și care se regăsesc în toate științele esoterice sub o formă sau alta. În Astrologie acestea sunt exprimate prin cele trei calități, Fix, Cardinal și Dublu (sau Mobil); în Numerologie avem cele 3 tipuri de energie, Activ, Pasiv și Neutru; în Kabbala găsim cele 3 coloane ale Arborelui Vieții iar în Alchimie avem cele 3 elemente primordiale, Sulf, Sare și Mercur, elemente ce stau la baza tuturor operațiunilor de transmutare.
4 reprezintă materia: cele 4 elemente (Foc, Apă, Aer și Pământ), cele 4 planuri de expresie, cele 4 lumi ale Arborelui Vieții, cele 4 stări ale materiei, respectiv cele 4 stagii de transformare despre care se vorbește în Alchimie.
7 este suma valorilor Pământești.
Pe de altă parte, știm că Babilonienii și-au bazat calculele pe numărul 6 (de două ori trei), cercul Astrogramei având 360 de grade și fiind împărțit în cele 12 case cerești, domiciliul celor 12 zodii.
Fără să intrăm acum în detaliile problemei, 6 este numărul universal, cheia Universului, 7 este numărul Pământesc, cheia vieții și evoluției pe Pământ.
Simbolic, Satana, cel căzut din ceruri a fost asociat cu numărul 666 – în buna tradiție Hermetică, Hermes Trismegistos, adică „cel de trei ori mare”, în timp ce Isus, întruparea pământească al lui Dumnezeu, a fost asociat numărului 777.
Una din problemele care m-au frământat foarte mult timp și pe care am încercat să le rezolv, a fost cum cele două planuri, cel universal reprezentat de 6 și cel pământesc reprezentat de 7 pot fi suprapuse.

În elucidarea acestui mister, un prim pas l-a reprezentat înțelegerea așa numitei Legi a Octavei, numită și Legea lui Șapte a lui Gurdjieff.
Voi încerca să vă fac un rezumat cât mai concis al acestei Legi (teorii), însă cei interesați de mai multe detalii pot găsi această Lege explicată pe larg în două cărți: P.D. Uspensky, „Fragmente dintr-o învățătură necunoscută”, Editura RAM, 1995, Capitolul VII, paginile 101-124; respectiv în cartea lui G.I. Gurdjieff „În căutarea ființei”, Editura Herald, 2016, Capitolul III, paginile 107-116.

Legea lui Șapte sau Legea Octavei, a fost considerată de către Gurdjieff „a doua lege fundamentală a universului”, după Legea Lui Trei (despre care am vorbit deja de mai multe ori).
Plecăm de la premisa că universul este alcătuit din vibrații. Aceste vibrații au loc în toate tipurile de materie, indiferent de aspect sau densitate, începând de la cea mai subtilă, până la cea mai grosieră. Acestea provin de la surse variate și merg în toate direcțiile, încrucișându-se, ciocnindu-se, amplificându-se, diminuându-se, oprindu-se una pe cealaltă și așa mai departe.
Conform științelor moderne și a conceptelor obișnuite, vibrațiile sunt continue. Acest lucru însă este posibil doar la scară mică și în condiții ideale – perfecte – de laborator. Universul însă nu este nici perfect, nici nu oferă condiții de laborator.
Fizica contemporană este încă foarte departe de o înțelegere corectă a naturii vibrațiilor sau de ceea ce corespunde concepției noastre despre vibrații în lumea reală.
Gurdjieff susține că „vechea cunoaștere” contrazice știința contemporană și pune la baza înțelegerii vibrațiilor principiul de discontinuitate.
Principiul de discontinuitate a vibrațiilor se referă la faptul că o caracteristică necesară și bine definită a tuturor vibrațiilor din natură (din Univers), fie că ele sunt ascendente sau descendente, este aceea că ele se dezvoltă în mod neuniform, cu perioade de accelerare și de încetinire. Astfel, putem observa că forța impulsului inițial al vibrațiilor nu acționează într-un mod uniform, ci, într-un anumit fel, el se mărește sau se micșorează alternativ.
Impulsul acționează fără să-și schimbe natura și vibrațiile, și se dezvoltă după un model regulat doar un anumit timp, care este determinat de natura impulsului, de mediu, de condițiile înconjurătoare și așa mai departe. Dintr-un anumit moment, frecvența și amplitudinea vibrațiilor scad. După această încetinire temporară în urcare sau în coborâre, vibrațiile își reiau cursul anterior, urcând sau coborând din nou regulat, până când se produce o nouă oprire în propagarea lor.
Sub acest raport, este important să remarcăm că perioadele de acțiune uniformă a impulsului nu sunt egale și că perioadele de încetinire a vibrațiilor nu sunt simetrice. Una este mai scurtă, alta mai lungă.
Nu vreau nici să vă plictisesc, nici să vă obosesc prea mult nici cu teoria, nici cu explicațiile.
Cea mai la îndemână explicație și demonstrație practică a Legii Octavei o găsim în muzică. Un studiu al structurii gamei muzicale oferă o bază excelentă pentru înțelegerea legii cosmice a octavei.
Principiul divizării în opt intervale inegale a procesului la capătul căruia vibrațiile sunt duble este bazat pe studiul progresiilor neuniforme ale vibrațiilor în octava întreagă și diversele trepte ale octavei arată accelerația și încetinirea dezvoltării sale, în diferite momente.
Gama de șapte tonuri este o formulă a legii cosmice, care a fost elaborată de școlile străvechi și care a fost aplicată în muzică.
Totuși, dacă vom studia manifestarea legii octavei în vibrațiile de alte tipuri, vom vedea că aceste legi sunt pretutindeni aceleași. Lumina, căldura, vibrațiile chimice, magnetice și altele sunt supuse la aceleași legi ca vibrațiile sonore.
În gama muzicală de șapte tonuri, se consideră teoretic că există două semitonuri între două note succesive, cu excepția intervalelor MI-FA și SI-DO, care au un singur semiton și între care al doilea semiton este considerat lipsă.
Observația lui Gurdjieff constă în faptul că pentru evoluția corectă a octavei, la un moment dat, respectiv între Mi și Fa, apoi la trecerea dintre Si și Do, este necesar un „șoc adițional” care dacă este de forța și caracterul corespunzătoare va contribui la dezvoltarea fără piedici și în direcția originală a octavei.
În univers, „șocurile” au sarcina de a corecta deviațiile inerente unei dezvoltări naturale.
„Șocurile” nu sunt nici bune, nici rele, ci sunt necesare.
Această lege explică de ce nu există linii drepte în natură și de asemenea de ce noi nu putem nici să gândim, nici să facem, pentru că totul în noi este gândit, pentru că totul în noi se întâmplă, și se întâmplă, în general, într-un mod contrar aceluia pe care îl dorim sau îl așteptăm.
Acest lucru este în întregime efectul imediat al intervalelor sau al încetinirii propagării vibrațiilor.

Ca să înțelegem exact despre ce este vorba, vă propun să vizualizăm tastatura pianului:

Gama-de-7-tonuri-Tarot-Zi-de-Zi 2016

Clapele mari, albe, reprezintă tonurile, clapele scurte, negre, intercalate sus, reprezintă semitonurile.
Putem astfel observa cu ușurință că între intervalele Mi și Fa, respectiv la trecerea în octava următoare între Si și Do „lipsește” câte un semiton, în timp ce între toate celelalte tonuri avem câte un semiton în plus – clapele de culoare neagră.

Gurdjieff folosea pentru prezentarea ideilor sale Eneagrama, steaua cu nouă colțuri.
Astfel, Legea Octavei așezată într-o Eneagramă arată în felul următor:

Legea Octavei - Eneagrama Tarot Zi de Zi

În acest punct mă despart de ideile lui Gurdjieff. În opinia mea 9 nu reprezintă nimic, nu este nici un număr cosmic (divin), nici pământesc (uman).
Dacă primul șoc este ilustrat în mod corect și este intercalat între Mi și Fa, conform vizualizării în forma Eneagramei, cel de-al doilea șoc „pică” între Sol și La, și nu între Si și Do așa cum este normal.
În consecință, pentru analizarea fenomenului în context pământesc și uman, vă propun Heptagrama, steaua în șapte colțuri.
Acesta este un simbol extrem de puternic care folosit și interpretat în mod corect, conține toate informațiile esențiale despre viață și fenomenele pământești.

Legea Octavei sau Legea lui Sapte Tarot Zi de Zi 2016

Heptagrama ne ilustrează cu exactitate unde și cum se formează șocurile și unde urmează să „lovească” acestea pentru a aplica corecțiile.
Distanța dintre punctul A1 și A2 este echivalentul unui ton din gama de șapte tonuri, în cazul acesta DO. Distanța dintre A2 și A3 este RE, dintre A3 și A4 este MI ș.a.m.d.
Unda de vibrație originală se formează și pleacă din punctul A1.
Direcția de evoluție este de la dreapta la stânga, adică conform rotației Pământului în jurul Soarelui, a deplasării sale prin spațiu (Univers).
Unda pleacă din punctul A1, trece prin punctul A2 și „lovește” în punctul A4. Adică exact în intervalului dintre MI și FA.
Acesta este primul șoc, cel pe care Gurdjieff l-a numit pasiv și care are rolul să accelereze unda făcând posibilă trecerea de la Mi la Fa.
Din A4 unda se dezvoltă, trece prin punctul A5 și se îndreaptă către punctul A7.
Cel de-al doilea șoc este activ și rolul său este să ajute, să „împingă” unda să treacă la octava următoare. Astfel impactul nu se va produce în mod direct în punctul A7, ci se va dezvolta treptat și se va manifesta în punctul A8, respectiv punctul A1, punctul de formare și plecare a următoarei octave.

Ca să facem și corelarea cu Tarotul, primul șoc este reprezentat de cartea Roata Destinului (Jupiter, Foc), iar cel de-al doilea de Steaua (Uranus, Aer).
Datorită naturii sale Foc, prima carte reprezintă impulsivitate și spontaneitate. Jupiter simbolizează norocul și reprezintă schimbare și surpriză. Este un impuls extern ce nu ține de voința noastră, ci ne este impus, este un „accident”.
Cea de-a doua carte fiind de Aer, reprezintă rațiunea, analiza, este rezultatul unui proces și al unui efort intelectual. Uranus este simbolul progresului și al schimbărilor majore, profunde.
Aici însă trebuie să notăm faptul că dacă primul „șoc” este oferit din exterior și se „întâmplă” în mod natural, cel de-al doilea șoc ține de voință și de rațiune, evoluția nu este un proces obligatoriu și cu certitudine nu este la îndemâna oricui. Creșterea, ascensiunea este mereu dificilă și necesită efort, este mult mai ușor să coborâm, respectiv să involuăm.

În cele ce urmează, vă propun o scurtă analiză a Heptagramei și să trecem de la muzică, la viața concretă.
Heptagrama din punct de vedere muzical este compusă din cele 7 tonuri, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si și Do. Vibrațiile tonurilor muzicale au echivalentul lor în vibrația culorilor.
Acestea coincid cu cele 7 zile ale săptămânii, care la rândul lor sunt guvernate de cele 7 planete clasice, vizibile cu ochiul liber:

Do – Auriu/Galben – Duminică – Soare
Re – Alb – Luni – Lună
Mi – Roșu – Marți – Marte
Fa – Orange – Miercuri – Mercur
Sol – Indigo/Violet – Joi – Jupiter
La – Verde – Vineri – Venus
Si – Negru – Sâmbăta – Saturn

La o scară extinsă, fiecare din aceste tonuri echivalează cu 7 ani de viață.
Astfel distanța dintre A1 și A2 reprezintă perioada de viață de la 0 la 7 ani.
Distanța dintre A2 și A3 reprezintă perioada de viață de la 7 la 14 ani.
Distanța dintre A3 și A4 reprezintă perioada de viață de la 14 la 21 ani.
Distanța dintre A4 și A5 reprezintă perioada de viață de la 21 la 28 ani.
Distanța dintre A5 și A6 reprezintă perioada de viață de la 28 la 35 ani.
Distanța dintre A6 și A7 reprezintă perioada de viață de la 35 la 42 ani.
Distanța dintre A7 și A8 reprezintă perioada de viață de la 42 la 49 ani.

Aceste cicluri de 7 ani din viața fiecăruia sunt foarte importante.
Cei 7 ani de acasă. Din păcate în ultimii ani acești 7 ani au scăzut constant și timpul efectiv petrecut de un nou-născut cu părinții și familia lui s-a diminuat la cel mult un an…
La 14 ani depășim primul prag de maturizare, obținem primul act de identitate, se încheie copilăria, începe adolescența și primele responsabilități.
A devenit destul de comună ideea că la 18 ani ne maturizăm, însă maturizarea se produce abia în jurul vârstei de 21 de ani. Acest prag este marcat și de primul șoc, în termeni muzicali, trecerea de la Mi la Fa.
Fiecare din aceste cicluri de 7 ani își au rostul și semnificația lor.
Următorul șoc se produce la vârsta de 49 de ani.
49 – 7×7 – de ani reprezintă un ciclu pământesc de învățare complet. Atunci avem oportunitatea de a accede, de a urca sau, dimpotrivă, putem rata ocazia și atunci vom coborî și vom relua ciclul anterior.
Cel de-al treilea șoc la 70 de ani.
Viața unui om este, în medie, de 84 de ani, echivalentul a 12 cicluri universale complete, adică traversarea completă a tuturor celor 12 case ale Horoscopului (astrogramei natale).
În decursul unei vieți obișnuite, omul „suferă” trei șocuri dintre care doar unul este oportunitatea sa să facă o alegere majoră, conștientă și să-și schimbe viața într-un mod radical, să evolueze conștient.
Putem observa deja cum ciclurile pământești se intercalează cu cele universale.

Am vorbit de „șocuri” și de cum se propagă acestea, dar din studierea Heptagramei putem învăța și înțelege și alte lucruri.
Spuneam că fiecare etapă își are rostul și semnificația sa. Mai mult de atât, fiecare constituie temelia, baza evoluției viitoare și acumulările dintr-o etapă se reflectă, se manifestă într-o etapă viitoare.
Lucrurile acumulate în primii 7 ani de viață (DO) se vor manifesta în perioada 21-28 de ani (SI), adică perioada notată aici cu A4-A5.
Primul „șoc”, cel de accelerare, se produce în jurul vârstei de 21 de ani.
Experiențele și cunoștințele acumulate în perioada 21-28 de ani se vor resimți în perioada 49-56 de ani.
La modul general, viața unui om are o durată medie (ideală) de 84 de ani și pe durata acesteia traversează trei momente de „șoc”, de corectură: prima undeva la vârsta de 21 de ani, ce-a de-a doua pe la 49 de ani și ultima în jurul vârstei de 70 de ani.
Pe grafic am notat doar evoluția celor două unde de șoc cu punctele lor de impact, însă, în practică se formează și o serie de alte unde de influență – dar nu de șoc.
Perioada A2-A3 (7-14 ani, respectiv RE) se va reflecta asupra perioadei A5-A6 (35-42 de ani, SOL); perioada A3-A4 (21-28 ani, MI) se va reflecta asupra perioadei A6-A7 (42-49 ani, LA) așa cum perioada A5-A6 (35-42 ani, SOL) își va pune amprenta pe primul DO din ciclul următor.

Ciclurile acestea nu se aplică doar asupra vieții, ele se aplică și asupra relațiilor de orice fel, a asocierilor și a proiectelor, chiar și la durata de „viață” a obiectelor și bunurilor de larg consum.
O mașină, un computer, un aparat electro-casnic dacă este cât de cât de calitate, are o durată de funcționare corespunzătoare în jur de 7 ani.

În cele ce urmează trebuie să înțelegem structura internă a fiecărei secvențe de 7 ani.
Fiecare secvență de 7 ani constituie un triunghi care se împarte în trei unități egale, respectiv fiecare din ele având o durată aproximativă de 2 ani și 4 luni.
Prima perioadă este între punctele A1 și B1; cea de-a doua perioadă între B1 și C1 iar cea de-a treia între C1 și A2.
Făcând acum conexiunea și cu Astrologia, fiecare etapă corespunde unuei decade dintr-o zodie, știut fiind faptul că fiecare Zodie se împarte în trei decade.
Astrologia modernă nu oferă o prea mare atenție decadelor, însă știm că atât Astrologia Babiloniană, cât și cea Egipteană se bazau pe decade și le acordau o importanță deosebită.
Ca să ne rezumăm acum doar la cele mai importante date necesare să înțelegem lucrurile, dacă fiecare zodie este guvernată de o planetă, de exemplu Berbecul de Marte, decadele relevă trei tipuri diferite de Berbeci. Cei din prima decadă sunt guvernați de Marte, cei din a doua de Soare iar cei din a treia de Jupiter.
Astrologia modernă nu înțelege cu exactitate în ce constă diferența și de unde provine. Este vorba despre cele trei calități, Fix, Cardinal și Dublu (Mutabil), respectiv de cele 3 tipuri de energie care se manifestă și acționează în mod diferit. Ca să rămânem la terminologia convențională, acestea sunt Activ, Pasiv și Neutru, deși este important să înțelegem că reprezintă trei forme de manifestare active, dar în moduri diferite.
Trebuie să menționez faptul că ordinea în care se succed în cadrul unei zodii a celor trei tipologii diferă de la zodie la zodie.
Fiecare etapă poate fi văzută ca un prag și o nouă etapă de evoluție.
Prima perioadă este cea de formare. Se pun bazele individului sau în cazul unei relații, a relației. În cazul unui aparat, primii 2 ani și 4 luni sunt cei în care aparatul trebuie să funcționeze impecabil.
Ce-a de-a doua este cea de cristalizare. Aici se formează caracterul individului și în cazul unei relații se testează compatibilitățile. Tot aici avem și punctul „C”, punct care marchează jumătatea etapei de 7 ani și punct în care se testează soliditatea individului sau a relației. Punctul „C”, vârful triunghiului, marchează un mic test sau eveniment care are menirea să verifice evoluția individului sau soliditatea relației. În cazul unui aparat, după primii 2 ani și 4 luni pot să apară primele probleme, mici sau mari defecțiuni care necesită reparații și ajustări.
Ultima, ce-a de-a treia etapă este cea în care ca urmare a testului din perioada anterioară se consolidează tendința de ascensiune, de creștere sau cea de decădere, de slăbire a dezvoltării individului sau a relației. În cazul unui aparat, aici putem observa dacă aparatul mai poate fi reparat sau defecțiunile sunt atât de grave încât el trebuie înlocuit cu unul nou.
Evident și omul, și relația, și mașina depind de un șir lung de factori interni și externi, „crizele”, șocurile pot fi anticipate și ca urmare atenuate, dacă decidem și acționăm ca atare, însă, la modul general, omul este prea arogant și ignorant, trăiește mecanic și este expus în totalitate accidentelor, influențelor venite din exterior la care el asistă pasiv.

Vă promiteam la început suprapunerea planului pământesc, cel de 7 ani, cu planul universal, cel de 6 ani.
Vom face acest lucru aplicând acum Legea Octavei astrogramei natale.

Înainte de a discuta aspectele particulare ale astrogramei, sunt câteva precizări importante pe care trebuie să le fac.
Aparent, astrograma este un cerc.
Asta dacă o privim de sus – sau de jos – fără a avea perspectiva ei spațială.
Astrograma, de fapt, este o spirală. Fiecare cerc reprezintă un ciclu de 84 de ani, adică este compus din 12 secvențe, reprezentate de cele 12 zodii, a câte 7 ani.
Ca urmare a „șocurilor”, atât cele cu caracter general, cât și cele individuale, caracteristice fiecărui individ și fiecărui fenomen în parte, există posibilitatea de a accede, a ne ridica, a evolua sau există posibilitatea de a stagna, respectiv de a repeta același ciclu la nesfârșit. Altfel spus, de a fi captivi într-un cerc și de a ne învârti „la infinit” în el.
Din păcate omul este predilect ignorant și pasiv, se mulțumește cu „accidentele” care-i determină existența și nu „riscă” nici schimbarea, adică nu se implică activ, nu vrea să-și asume nici răspunderea.
Despre aceste lucruri am mai vorbit și cu alte ocazii, vă recomand spre lecturare articolul Observarea de sine și Tarotul.
Un alt aspect important este să facem distincția dintre contextul universal – sau global -, adică influențele majore exterioare la care toți suntem expuși și specificul individual al fiecăruia dintre noi, respectiv al fiecărui fenomen în parte.
Astfel, sunt influențe majore, globale și de grup, la care suntem toți expuși: toată specia umană, toți locuitorii unui continent, toți cetățenii unei țări, toți locuitorii dintr-o localitate anume, toți cei care locuiesc pe o stradă anume, într-un bloc anume, pe o scară anume și într-o familie anume. Este evident de exemplu că un cutremur din Vrancea de 3,4 grade nu va afecta un locuitor al orașului Seattle, însă evenimentele de la 11 Septembrie 2011 într-un fel sau altul au afectat viața aproape fiecărui om de pe glob.
La aceste influențe globale și de grup, care pot fi contextuale – o călătorie cu avionul de exemplu – sau permanente – cum este să trăim într-o localitate anume un timp îndelungat – se adaugă caracteristicile individuale.
De exemplu putem vorbi despre toți oamenii născuți în zodia Berbec, apoi despre toți oamenii din România născuți în zodia Berbec. Mergând pe fir mai departe despre toți Berbecii născuți într-un anume an. Doar femeile sau doar bărbații Berbeci născuți în acel an. Și mai departe putem diferenția Berbecii în funcție de decada în care s-au născut. Însă pentru a avea o analiză corectă și profundă, trebuie să analizăm fiecare individ – sau fenomen – în parte în funcție de locul și ora sa de naștere, dar și în funcție de specificul său contextual, adică familial, social și economic. Chiar și doi Berbeci, ambii bărbați și născuți în exact același loc și la aceeași oră, pot avea o evoluție complet diferită în circumstanțe contextuale diferite, de exemplu dacă unul rămâne orfan imediat la naștere iar celălalt este unicul moștenitor al unui magnat.

Ceea ce doresc să rețineți de aici este că Legea Octavei este o manifestare universală, analiza pe care o vom face acum este doar una globală, generalizată.
Fiecare moment, indiferent că analizăm viața unei persoane sau evoluția unui fenomen, își are caracterul său unic, individual ca și momentul nașterii.
Pentru o analiză aprofundată, este necesară suprapunerea datelor cu caracter general cu cele specifice individuale.
Oamenii în general nu sunt atenți la detalii, uită repede și astfel este dificil să analizăm corect și în profunzime câte un eveniment sau fenomen. Nu ne amintim când, cum și de ce am luat anumite decizii, când am spus sau când am făcut sau nu am făcut un anume lucru care a declanșat un șir lung de evenimente care într-un final ne-au adus în punctul și momentul în care suntem acum.

Am vorbit despre discontinuitatea vibrațiilor și despre șocurile adiționale care au rolul de a corecta aceste deviații.
Mai sunt însă două principii pe care trebuie să le înțelegem și să le luăm în considerare.
Primul este că fie ascensiunea, fie coborârea sunt inevitabile în fiecare linie de dezvoltare.
Cel de-al doilea este că în fiecare linie, fie ascendentă, fie descendentă, există fluctuații periodice, adică vârfuri și văi.
Dezvoltarea implică schimbare, iar creșterea sau descreșterea este condiția cosmică inevitabilă oricărei acțiuni.
Religia afirmă că Dumnezeu este omniprezent, omniscient, omnipotent, imutabil și etern.
Știința face aceeași greșeală atunci când generalizează, teoretizează și ia ca drept reper condițiile sterile de laborator.
În practică, în univers lucrurile nu sunt deloc așa. Condițiile nu sunt perfecte sau ideale, nicio acțiune nu poate fi repetată de două ori identic.
Noi nu vedem sau nu înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și în interiorul nostru. Credem – și este important să înțelegem și acest aspect, judecata noastră ține de credință, adică de emoții, ci nu de rațiune – că lucrurile pot rămâne la fel timp îndelungat și nu ne place, nu acceptăm, nu suntem pregătiți pentru schimbări, nu ne plac nici urcușurile, nici coborâșurile.
O altă problemă este că de foarte multe ori interpretăm coborârea drept urcare și considerăm posibilă ascensiunea acolo unde de fapt nu este posibilă decât coborârea.
Pentru om, coborârea pare mereu mai ușoară și de multe ori se convinge atunci când el coboară că de fapt urcă sau coborârea este doar o etapă premergătoare obligatorie ascensiunii.
Nu în ultimul rând, omul confundă progresul cu evoluția și în special progresul tehnologic cu evoluția spirituală. Progresul este un proces lent, mecanic, inerent oricărei dezvoltări naturale.
Evoluția nu poate fi mecanică, ea trebuie să vină din interior și necesită, fără excepție, un efort consistent, de cele mai multe ori supranatural. Și asta, tocmai fiindcă evoluția, în esență, este contra naturii, împotriva progresului mecanic al universului.
Evoluția este posibilă, dar nu obligatorie.
Din acest motiv, evoluția – trezirea – este posibilă la nivel individual, dar nu și la nivelul întregii specii și doar într-o măsură foarte mică vârfurile pot să tragă după ele mici grupuri de oameni, pot influența într-o mică măsură, dar nu pot schimba cursul întregii omeniri.

Rezumând, sunt două aspecte importante aici: pe de o parte sunt două cicluri, unul „pământesc” de 49 de ani și unul „universal” (cosmic) de 84 de ani.
Ciclurile pământești sunt compuse din 7 cicluri a câte 7 ani și au la bază Legea Octavei.
Ciclurile cosmice au o durată de 84 de ani și sunt compuse din 12 cicluri a câte 7 ani și practic reprezintă parcurgerea completă a Horoscopului (astrograma natală).
Pe de altă parte, există planurile de ansamblu, contextuale, valabile unor grupuri de oameni (karmă colectivă dacă vreți să-i spuneți așa), și există planul individual, personalizat, valabil exclusiv individului (karma individuală).
Pentru o analiză aprofundată și aplicată, planurile acestea trebui suprapuse și analizate împreună.
Trbuie să mai înțelegem și faptul că nu putem scăpa de sclavia exterioară, expunerea la accidente, atâta timp cât suntem prizonierii sclaviei interioare.

Vă recomand spre lecturare și articolul Astrograma Esoterica a României și Legea lui Sapte

Legea Octavei sau Legea lui Sapte Tarot Zi de Zi 2016