Carti, numere, semnificatii

tarotul-si-numerele Tarotul este o artă, o știință ce însumează toate celelalte științe oculte. Este într-o oarecare măsură un lexicon ilustrat al tuturor științelor oculte.
Este alchimie, este astrologie, este cabalistică, este botanică și medicină, și – nu în ultimul rând – este matematică și numerologie.
Numerele au o importanță simbolică și efectivă în Tarot, există o logică pentru care cărțile au fost așezate într-o anume ordine, și există o explicație și pentru fiecare grup de cărți.
Pitagora a afirmat că numerele guvernează lumea, astfel, reduse la o scară mică, vorbele sale pot fi adaptate și putem spune că numerele guvernează Tarotul. Matematica, cu siguranță este una din cheile care descifrează misterele Tarotului.
Tot Pitagora a susținut ideea că în cifrele conțin elementele tuturor lucrurilor și chiar al tuturor științelor, deci importanța numerelor în Tarot este cu atât mai mare.
Este fascinant să descoperi cum toate lucrurile sunt interconectate atât în acest univers cât și în viață și în toate științele. Este evident că în astfel de condiții nimic nu este întâmplător și fiecare aspect trebuie tratat cu atenția cuvenită.
Oamenii primitivi rezumau totul la unu și doi – un Soare, o Lună, respectiv doi ochi, două mâini, etc – și tot ce depășea această limită era considerată o mulțime. 3 era unu-doi, 4 era doi-doi, etc.
În numerologie se iau în considerare primordial cifrele de la 1 la 9. Toate celelalte cifre sunt reluări ale acestora. 10 este considerat 1+0=1, 11 este 1+1=2, 12 este 1+2=3 ș.a.m.d.
Indiferent de valoarea sa, fiecare număr poate fi redus la o singură cifră cu ajutorul acestei așa numite adunări naturale.
Aceste 9 cifre au fost atribuite încă din antichitate celor 9 planete ce formează sistemul nostru solar.

1 – Soare
2 – Luna
3 – Jupiter
4 – Uranus
5 – Mercur
6 – Venus
7 – Neptun
8 – Saturn
9 – Marte

Tot așa, fiecărei cifre de la 1 la 9 i se atribuie anumite caracteristici generale:

1 – activi, inovatori, lideri puternici
2 – pasivi, subordonați, fără tărie de caracter
3 – plini de măreție, norocoși, atrăgători pentru sexul opus
4 – nefericiți, plicticoși, posomorâți, greoi, săraci
5 – nervoși, ageri, aventuroși, sexy
6 – sedentari, pasivi, inerți, confort domestic și fericire
7 – mistici, filozofi, plin de idei, agitați
8 – materialiști, puternici, complicați, bogați, oameni de afaceri
9 – activitate spirituală și rațională accentuată

Chiar dacă Regii, Reginele, Cavalerii și Valeții nu sunt cărți numerotate, la fiecare din aceste cărți se poate calcula un număr prin aceeași metodă a adunări naturale.
Se poate face același calcul și la toate celelalte cărți, uneori sensul cărților este astfel accentuat sau mai detaliat. Cu toate acestea, sunt și seturi de cărți ce se dovedesc excepții de la regulă. Astfel, toate cinciurile din suita cărților de Tarot vorbesc despre tristețe, pierderi, crize, insatisfacții, neliniști și nemulțumiri, în ciuda faptului că numărul 5 în viziunea pitagoricienilor simbolizează perfecțiunea umană și căsătoria, nimic din aceste calități nu se manifestă în cinciurile cărților de Tarot.
Din acesastă cauză este indicată și analizarea celorlalte cifre ce-și fac simțită influența când faceți analiza numerologică a cărților de Tarot.
De exemplu Trei de Cupe este sub incidența numărului 3, dar este și cartea nr. 43 din Tarot (43=4+3=7), astfel este și sub incidența numărului 7, dar are ceva și din caracterul numărului 4.
Cu mici neregularități, majoritatea cărților sunt așezate într-un șir natural. Astfel, Regele de Monede este 2, Regina de Monede este 3, Cavalerul de Monede este 4, Valetul de Monede este 5, Asul de Monede este 6, 2 de Monede este 7, ș.a.m.d. Întâmplare? Nu cred că ceva în acest univers este întâmplător, cu atât mai puțin într-un instrument atât de complex și subtil cum este Tarotul.

Regii reprezintă siguranță, stabilitate, suveranitate, descriu situații decisive în care trebuie luată o decizie fermă, desemnează persoane cu un caracter puternic, în general bărbați.
Aceștia sunt întruchiparea cea mai puternică și activă a elementelor pe care le reprezintă, acționează cu hotărâre și fermitate, sunt rapizi, originali, entuziaști, dar se și sting cu aceeași repeziciune.

Regele de Bâte (23=2+3=5)
Regele de Cupe (37=3+7=9)
Regele de Spade (51=5+1=6)
Regele de Monede (65=6+5=11=1+1=2)

4 Regi într-o etalare: apreciere, onoruri, respect
3 Regi într-o etalare: prieteni influenți, sfaturi și consultare
2 Regi într-o etalare: colaborare fructuoasă, consfătuire

Reginele au inițiativă, reprezintă mișcarea și spontaneitatea, desemnează femei în general mature, posibil măritate, influente.
Ele preiau energia și forța Regilor, îi stârnesc stârnesc – le sunt muze și inspirație, dar și transmit forța lor mai departe. Sunt executante de încredere, au putere, dar nu sunt în situația de a lua deciziile.

Regina de Bâte (24=2+4=6)
Regina de Cupe (38=3+8=11=2)
Regina de Spade (52=5+2=7)
Regina de Monede (66=6+6=12=3)

4 Regine într-o etalare: dispută, ceartă
3 Regine într-o etalare: minciuni, inducere în eroare, intrigi – mai cu seamă din partea unor femei
2 Regine într-o etalare: bârfă, scandal

Cavalerii reprezintă transformarea, schimbările bruște de situație, începutul procesului de maturitate, dar și continuitatea. Pot desemna bărbați tineri.
Aceștea sunt întruchiparea copiilor Regelui, sunt prelungirea acțiunilor acestora, dar au și forța, energia din partea maternă, astfel acțiunile lor sunt mai de durată, influența lor este mai consistentă.

Cavalerul de Bâte (25=2+5=7)
Cavalerul de Cupe (39=3+9=12=1+2=3)
Cavalerul de Spade (53=5+3=8)
Cavalerul de Monede (67=6+7=13=1+3=4)

4 Cavaleri într-o etalare: apariție în public importantă, participare la o reuniune importantă, în general lucruri serioase și importante
3 Cavaleri într-o etalare: viață socială intensă
2 Cavaleri într-o etalare: întâlnire cu prieteni vechi

Valeții reprezintă șanse, idei, gânduri și gesturi, caracterizează situații și stări sufletești, sau persoane foarte tinere, copii, uneori fete.
Sunt în general purtători de mesaje spirituale și din această cauză interpretarea mesajelor poate fi uneori dificilă. În general semnifică vești, șanse, sunt purtătoare de avertismente sau vă atenționează asupra unor oportunități.

Valetul de Bâte (26=2+6=8)
Valetul de Cupe (40=4+0=4)
Valetul de Spade (54=5+4=9)
Valetul de Monede (68=6+8=14=1+4=5)

4 Valeți într-o etalare: pericol, primejdie, posibil boală
3 Valeți într-o etalare: dispută
2 Valeți într-o etalare: agitație

Unu (1 – I) Keter (Coroana)

Așii reprezintă șanse ce vi se oferă sau care zac deja în dumneavoastră și așteaptă să fie materializate. Nu indică faptul că vă aflați pe calea bună, ci că aveți șansa să alegeți cea mai bună cală. Sunt lucruri minunate care vi se întâmplă de la aventuri palpitante până la împliniri, reușite și câștiguri semnificative.
Semnifică un start bun, un început extrem de promițător și plin de șansă, capacitatea de a vă concentra și motivație.
Așii din Tarot corespund cifrei 1.

I Magiceanul

Asul de Bâte (27=2+7=9)
Asul de Cupe (41=4+1=5)
Asul de Spade (55=5+5=10=1+0=1)
Asul de Monede (69=6+9=15=1+5=6)

4 Ași într-o etalare: schimbare favorabilă, totuși o perioadă agitată și foarte dinamică
3 Ași într-o etalare: reușită, succes, progres sau vești bune
2 Ași într-o etalare: colaborare, dar și peripeții

XIX Soarele (19=1+9=10=1+0=1)

Unu – sau Monada, rămâne în aceeași stare, este considerată stabilă și superioară, i se spune și Dumnezeu pentru că este începutul și sfârșitul a tot ce există, deși Monada în sine nu este nici începutul, nici sfârșitul. Este simbolul înțelepciunii și este considerată hermafrodită pentru că se manifestă simultan și ca bărbat, și ca femeie.
Reprezintă prima mișcare a haosului și apariția Universului.
Este un număr cu un singur parametru: Integritate (Unitate).
Unu reprezintă puterea absolută deasupra căreia nu este nimic.
Unu este considerat principiul și sinteza numerelor, reprezintă Creația, Divinitatea, conține totul și din unu decurge totul. Unu semnifică începuturile și originea, este impulsul primar.
Este conducatorul, individualistul, inovator prin excelență, deschizătorul de drumuri.
Este dinamic, dar în același timp și polemic, își expune părerile cu multă plăcere, îi place să ajungă la discuții contradictorii, dar întotdeauna vrea să aibă ultimul cuvânt.
Nu cunoaște complexe de inferioritate, considerându-se dacă nu perfect, cel puțin superior celorlalți.
Este tipul mental, independent, dinamic și entuziast. Se împotrivește oricărui tip de autoritate din exterior, însă este autoritar cu ceilalți.
Uneori poate devenii arogant, alte ori introvertit. Este un adversar de temut, dacă nu aveți un motiv foarte întemeiat, să nu-l provocați, să nu-l stârniți.

Doi (2 – II)  – Hokma (Înțelepciunea)

În ciuda cifrei doi care simbolizează parteneriat, echilibru, încredere, armonie, balanță, doiurile din Tarot, exceptând Doiul de Cupe, sunt cărți ale dezechilibrului, simbolizând în general al doilea pas, schimbare, neliniște, temeri, dorințe refulate, nemulțumiri, refulări, îndoieli și semne de întrebare.

II Marea Preoteasă

2 de Bâte (28=2+8=10=1+0=1)
2 de Cupe (42=4+2=6)
2 de Spade (56=5+6=11=1+1=2)
2 de Monede (70=7+0=7)

4 cărți de Doi într-o etalare: satisfacție, stare de mulțuire
3 cărți de Doi într-o etalare: siguranță
2 cărți de Doi într-o etalare: înțelegere, acord

XI Dreptatea (11=1+1=2)
XX Justitia (20=2+0=2)

Numărul 2 este considerat pe de o parte origine răului, datorită faptului că încetează unitatea și începe dualitatea, antagonismul, iar pe de altă parte reprezintă desăvârșirea unității văzută ca întreg și atragerea contrariilor.
Numărul 2 simbolizează atât maternitatea, încredere, armonie și echilibru, cât și un caracter ezitant, timid, nehotărât, influențabil, îndoctrinat, tipicar și cu tendința sigură de a se îndoi de capacitățile proprii, uneori dând dovadă de naivitate și fiind peste măsură creduli.
Exceptând Doi de Cupe, celelalte cărți de doi din Tarot sunt cârți dezechilibrate, simbolizează al doilea pas după primul, ezitările, neliniștea, schimbările uneori bruște și haotice, aduc la iveală temeri, nemulțumiri și îndoieli, uneori semnificând chiar dorințe refuzate și frustrări.
Apariția mai multori cărți de doi într-o etalare poate fi un indiciu despre o activitate sau o legătură nouă, persoana în cauză se află într-o etapă de plină transformare, uneori instabilitate și trecerea prin stări sufletești diferite, contradictorii.

Trei (3 – III) – Bina (Mintea)

Trei reprezintă spontaneitate, încercarea de a evada din starea de letargie indusă de cărțile de doi, sunt invitații de a evada în necunoscut. Idei noi se conturează, fie ele bune sau rele, este nevoie de discernământ, de abilitatea de a negocia, dar și de curajul de a face un pas înainte.

III Împărăteasa

3 de Bâte (29=2+9=11=1+1=2)
3 de Cupe (43=4+3=7)
3 de Spade (57=5+7=12=1+2=3)
3 de Monede (71=7+1=8)

4 cărți de Trei într-o etalare: progres, evoluție, creativitate
3 cărți de Trei într-o etalare: unitate
2 cărți de Trei într-o etalare: calm, armonie

XII Spanzuratul (12=1+2=3)
XXI Lumea (21=2+1=3)

Trei este simbolul Trinității. Este considerat număr perfect, având un început, un mijloc și un sfârșit.
Caracteristicile acestui număr sunt jovialitatea, ingenioazitatea, dârzenia, optimismul și încrederea. Persoanele caracterizate prin acest număr sunt pline de farmec, tandre, sociabile, fără complexe de inferioritate, au o vitalitate contagioasă și uneori sunt extrem de vorbărețe. Posedă o imensă sete de cunoaștere, sunt harnice și întreprinzătoare, dar de multe ori promit mai mult decât pot face. Este tot atât de adevărat că uneori pot fi superficiale, prefăcute și lăudăroase.

Patru (4 – IV) – Hesed (sau Hodula) (Compasiunea sau Generozitatea)

Cifra patru indică stabilitate, siguranță, liniște, odihnă, ordine, dar și o stare sau situație statică.
Patru are o importanță și o semnificație aparte: sunt patru elemente, patru anotimpuri, patru puncte cardinale, dar și cei patru călăreți ai Apocalipsei Sfântului Ioan care simbolizează cele patru stadii de dezvoltare a personalității umane.
Patru este și reprezentant al ordinii sociale – vezi Împăratul (Stăpânul).

IV Împăratul

4 de Bâte (30=3+0=3)
4 de Cupe (44=4+4=8)
4 de Spade (58=5+8=13=1+3=4)
4 de Monede (72=7+2=9)

4 cărți de Patru într-o etalare: siguranță sau o călătorie în curând
3 cărți de Patru într-o etalare: muncă din greu, dar și motiv de griji, respectiv meditație
2 cărți de Patru într-o etalare: insomnii, griji, gânduri

XIII Moartea (13=1+3=4)

Patru este deja o putere a lui doi, astfel diviziunea întregului este și mai pregnantă. Persoanele caracterizate de cifra 4 sunt profunzi, serioși, responsabili, cu spirit practic, harnici, raționali, perseverenți. Sunt critici și firi închise, dau dovadă de tenacitate și sunt buni observatori. Despică firul însă nu au întotdeauna dreptate, chiar dacă le place să creadă acest lucru. Doresc să se realizeze pe plan material și social. Posedă o gândire logică, pătrunzătoare și fină, dar de multe ori dau dovadă de duritate și inflexibilitate. În general sunt conservatori.
Zodia Fecioarei se regăsește cel mai bine în caracteristicile acestui număr.

Cinci (5 – V) – Hebura (sau Din) (Cetatea sau Judecata)

Cinci induce o stare de agitație, aduce neliniște. Scopurile devin îndepărtate și greu de atins, armonia este spulberată și agitația, răsturnările neașteptate de situație dinamitează viața dumneavoastră. Sunt cărți ale dezechilibrului, al nesiguranței, sunt prevestitorii unei perioade de zbatere și tristețe.
Uneori cincurile evocă starea sau situația descrisă perfect de zicala: a cincea roată la căruță.

V Marele Preot

5 de Bâte (31=3+1=4)
5 de Cupe (45=4=5=9)
5 de Spade (59=5+9=14=1+4=5)
5 de Monede (73=7+3=10=1+0=1)

4 cărți de Cinci într-o etalare: organizare, meticulozitate, rutină
3 cărți de Cinci într-o etalare: determinare
2 cărți de Cinci într-o etalare: vigilență, atenție sporită

XIV Cumpatarea (14=1+4=5)

Pitagoricieni consideră acest număr ca simbol al perfecțiunii umana și al căsătoriei.
Persoanele caracterizate de acest număr posedă o inteligență dinamică și sunt animați de o extraordinară sete de cunoaștere. Sunt persoane vioaie, neliniștite, le plac schimbările, călatoriile, tranzacțiile de orice fel. Sunt deschiși, spontani, aventurieri, progresiști, dar și irascibili.

Șase (6 – VI) – Tiferet (Frumusețea sau Măreția)

La fel ca și cartea a VI-a a Arcanei Mari, Îndrăgostiții, și celelalte cărți de șase reprezintă o încrucișare de drumuri, planuri, perspective sau destine. Combină într-un mod inedit două aspecte aparent diametral opuse. Pe de o parte familia și armonia, dar pe de altă parte exprimă nevoia de schimbare și revoltă, uneori dând glas dorului de ducă.
Astfel, este cifra deciziilor, decizii dificile deoarece necesită atât aprobarea rațiunii, cât și bienecuvântarea inimii.

VI Îndrăgostiții

6 de Bâte (32=3+2=5)
6 de Cupe (46=4+6=10=1+0=1)
6 de Spade (60=6+0=6)
6 de Monede (74=7+4=11=1+1=2)

4 cărți de Șase într-o etalare: abundență
3 cărți de Șase într-o etalare: succes
2 cărți de Șase într-o etalare: irascibilitate

XV Diavolul (15=1+5=6)

Șase este primul număr cu caracter par-impar, este simbol al echilibrului, armoniei, omeniei.
Cei caracterizați prin acest număr dau dovadă de noblețe și sensibilitate, sunt generoși, romantici, senini, dăruiesc dragoste. Au o mare emotivitate, un temperament plăcut, sunt idealiști și caritabili. Totodată sunt conservatori și tradiționaliști în idei și opinii, dar uneori sunt și oscilanți, chiar schimbători. Latura negativă aduce la suprafață lipsa de idealuri, trândăvie și complacerea într-o stare de repaus dăunător, se cufundă în propriul ocean de vise, dar mai ales în probleme uneori ireale, create de ei înșisi.

Șapte (7 – VII) – Nesah (Triumful)

În cărțile sub semnul cifrei șapte se combină dramatic emoția și acțiunea. Aceste cărți definesc trăsături de caracter sau descriu situații cheie din viață. Sunt cărți precise care nu lasă loc de speculații și spun exact lucrurilor pe nume fie că vorbim despre trădare și înșelătorie, fie despre amăgiri, fie despre lupte sau eforturi – într-un final – răsplătite.

VII Carul De Triumf

7 de Bâte (33=3+3=6)
7 de Cupe (47=4+7=11=1+1=2)
7 de Spade (61=6+1=7)
7 de Monede (75=7+5=12=1+2=3)

4 cărți de Șapte într-o etalare: intrigă
3 cărți de Șapte într-o etalare: infirmitate, lucruri parțiale, ape tulburi
2 cărți de Șapte într-o etalare: vești

XVI Turnul (16=1+6=7)

Șapte este un număr spiritual, reprezentând uniunea omului cu Divinitatea, astfel este și marele număr biblic.
Persoanele caracterizate prin acest număr au un spirit de observație accentuat, dau dovadă de curiozitate, cumpătare, independență. Sunt introvertiți, sensibili, visători, emotivi, au puteri psihice asporite. În general sunt rezervați, enigmatici, tind excesiv spre perfecțiune și nu acceptă jumătăți de măsură.

Opt (8 – VIII) – Hod (Slava sau Splendoarea)

Cifra opt indică mișcare și precizie. În general descriu situații din lumea trăirilor sufletești, dar și stări sau situații din care doriți să evadați.

VIII Puterea

8 de Bâte (34=3+4=7)
8 de Cupe (48=4+8=12=1+2=3)
8 de Spade (62=6+2=8)
8 de Monede (76=7+6=13=1+3=4)

4 cărți de Opt într-o etalare: activitate, agitație
3 cărți de Opt într-o etalare: căsătorie
2 cărți de Opt într-o etalare: cunoștințe noi, evoluții surprinzătoare

XVII Steaua (17=1+7=8)

Opt simbolizează forțele materiale, este numărul reacției și al justiției echilibrante.
Caracterizat de Saturn, cel responsabil cu probele, este vibrația cea mai puternică, astfel este imposibil să te sustrage ei.
Persoanele caracterizate de acest număr sunt capabile, ambițioase, practice, pragmatice și eficiente, realiste și devotate, dedicate valorilor concrete. Nutresc dorința de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale, de a conduce și de a organiza. De multe ori se dovedesc extrem de încăpățânate, exagerat de mândre, impulsive și uneori extrem de autoritare, chiar cu tente dictatoriale.

Nouă (9 – IX) – Yesod (Fundamentul)

Cărțile de nouă vorbesc despre gândurile ce vă străbat, grijile pe care doriți să le dați uitării, vă cer desprinderea de trecut și invită la tragerea concluziilor. Trebuie să vă acceptați și să vă preluați responsabilitățile.
Cartea IX din Arcana Mara, Ermitul (Pustnicul) se retrage în sine pentru a mediata, a analiza, și cărțile de 9 din Tarot sunt invitații la cugetare înainte de a lua anumite decizii finale.

IX Eremitul

9 de Bâte (35=3+5=8)
9 de Cupe (49=4+9=13=1+3=4)
9 de Spade (63=6+3=9)
9 de Monede (77=7+7=14=1+4=5)

4 cărți de Nouă într-o etalare: un prieten bun
3 cărți de Nouă într-o etalare: reușită, succes, sănătate, prosperitate
2 cărți de Nouă într-o etalare: neplăceri mai ales în plan material

XVIII Luna (18=1+8=9)

Nouă este un număr șapte extrovertit, deci tot un număr spiritual și cu o energie debordantă.
Reprezentanții săi sunt altruiști, nobili, activi și entuziaști. Sunt persoane deosebit de senzitive, clarvăzătoare, intuitive, cu o vitalitate accentuată și o inteligență clară. Sunt tipul de oameni care aduc noul, sunt progresiști, extravaganți, nonconformiști, revoluționari, caracterizați prin mare sete de cunoaștere. Inventatorii și revoluționarii, curajoșii care au schimbat istoria sau au revoluționat arta au avut afinitate cu acest număr. Altruismul lor poate să meargă până la uitarea de sine. Acestea definesc caracteristicile personalităților care vor pune bazele epocii în care trăiesc.

Zece (10 – X) – Malkut (Împărăția)

Cărțile de 10 vorbesc despre final, finalizare, atingerea unui scop, încheierea unui ciclu de viață, dar uneori marchează și faptul că o luați de la capăt deoarece fiecare sfârșit înseamnă un nou început.

X Roata Destinului

10 de Bâte (36=3+6=9)
10 de Cupe (50=5+0=5)
10 de Spade (64=6+4=10=1+0=1)
10 de Monede (78=7+8=15=1+5=6)

4 cărți de Zece într-o etalare: fericire
3 cărți de Zece într-o etalare: condiții și circumstanțe noi
2 cărți de Zece într-o etalare: schimbare favorabilă

Decada semnifică contopirea într-un tot întreg a cifrelor zero și nouă. I se mai spune și monadă, pentru că zece, trecând în unu în urma prescurtării, devine prima mărime din a doua perioadă.
Pitagoreicii considerau că decada este numărul cel mai măreț și îl considerau neobosit asemenea lui Dumnezeu.
Decada este compusă din primele 4 cifre: 1+2+3+4=10. Astfel, era considerată sursa celor patru stihii: foc, pământ, apă și aer, forțele creatoare ale Universului.
Considerat un întreg indivizibil, universal și deplin, acesta semnifică calea vieții.
Începând cu 10, calculele se fac prin repetări.
10 conține toate cifrele sau le repetă.
Este considerat și numărul superior și astfel, numărul religiilor.
10 este alcătuit din 1 care simbolizează existența și 0 care semnifică non-existența. Astfel, 10 include atât spiritul (duhul), cât și materia.
Este considerat și punctul culminant al rațiunii umane.

O carte aparte este Nebunul. Prima carte din Arcana Mare este în mod tradițional notată cu cifra zero, dar sunt pachete de cărți unde Nebunul este mutat pe ultima poziție a Arcanei Mari și este notată cu numărul douăzeci și doi.

XXII (sau 0) Nebunul (22=2+2=4)

Fiind cartea de pornire, începutul aventurii, startul călătoriei în necunoscut, cred că zero este numărul adecvat cărții.
Zero este un număr fără parametrii, fără limite, fără valoare, reprezintă veșnicul gol primar.
Evreii îi spuneau Ain, grecii Haos sau Abis, indienii Șuniat. Ulterior a fost numit și non-număr. Elena Blavatski evidenția faptul că zero dobândește valoare doar atunci când una din cele nouă numere îl precedă și astfel îi oferă putere și dimensiune. Este tootuși poate cel mai important număr fiindcă fără zero, fără acest punct de pornire, oricare valoare ar fi infinită.
În numerologie zero nu are nici o valoare, fiindcă teofizic nu poate fi obținut din nici un alt număr.
Poate astfel se explică faptul că unii experți au simțit nevoia să așeze Nebunul pe poziția a 22-a și să-i confere această valoare.
22 este un număr consacrat tot datorită evreilor: alfabetul iudaic are 22 de litere, acestea fiind puse în directă legătură cu creația universului. Se spune că Dumnezeu în cele 6 zile ale creației a făcut 22 de lucruri:
În prima zi: materia primară, îngerii, lumina, cerul, pământul, apa și aerul.
În a doua zi: bolta cerească.
În a treia zi: uscatul, marea, semințele și iarba.
În a patra zi: soarele, luna și stelele.
În a cincea zi: peștii, reptilele și păsările.
În a șasea zi: animalele sălbatice, animalele domestice, șerpii și omul.
Cifra 22 se pare că a intrat în universul iudaic tot preluat de la egipteni. În Misterele lui Isis și ale lui Osiris, sunt 22 de desene tăiate-n piatră, cunoscute ulterior sub numele de Cartea Sfântă Tota.
22 simbolizează Lucrarea Dumnezeiască, dar și Rațiunea Superioară.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

WordPress.com Logo

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

Comentezi folosind contul tău Twitter. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

Comentezi folosind contul tău Facebook. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

Comentezi folosind contul tău Google+. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s