Hristos a înviat! Adevărat a înviat?

Despre trezire, moarte și renaștere Despre trezire, moarte și renaștere.
Cum foarte bine a observat G. I. Gurdjieff și a consemnat P. D. Uspensky în cartea sa „Fragmente dintr-o Învățătură Necunoscută”, în Scripturi revin trei teme majore, însă acestea nu sunt niciodată corelate între ele: trezirea, moartea și renașterea.
Citez din carte:

„”A se trezi”, „a muri”, „a se naște”, sunt trei stadii succesive. Dacă veți studia Evangheliile cu atenție, veți vedea că se pune adesea problema posibilității de „a te naște”, dar poate mai mult textele vorbesc despre necesitatea de „a muri”; și tot acolo se vorbește foarte adesea de necesitatea de „a te trezi”. „Vegheați căci nu știți nici ziua, nici ora …”
Dar aceste trei posibilități: a te trezi (sau a nu dormi), a muri, a te­ naște, nu sunt puse în raport una cu alta. Aici se află întreaga problemă.
Dacă un om moare fără să se trezească, el nu se poate naște. Dacă un om se naște fără a fi murit, el nu poate să devină „nemuritor”. Astfel, faptul de a nu fi „mort” îl împiedică pe un om să se „nască”; și faptul de a nu se fi „trezit” îl împiedică „să moară”; iar nașterea lui înainte de a fi „murit” îl va împiedica de „a fi”.
Nașterea nu este decât un alt cuvânt folosit pentru a desemna începutul unei noi creșteri a ființei. Începutul formării individualității, începutul apariției unui „eu” indivizibil.
Dar pentru a fi capabil să ajungă aici sau cel puțin să se angajeze pe această cale, omul trebuie sa moară. Asta vrea să spună că el trebuie să se elibereze de o multitudine de mici atașamente și de identificări limitatoare pe care le menține în situația actuală. În viața sa el se atașează de totul, se atașează de imaginația sa, chiar de suferințele sale – mai mult chiar, poate de suferințele sale mai mult ca de orice altceva.
Trebuie să scape de acest atașament. Atașamentul pentru lucruri, identificarea cu efemerul, mențin în viața în om o mie de eu-ri inutile.
Aceste „eu”-uri trebuie să moară pentru ca marele „Eu”, Sinele Suprem să se poată manifesta. Dar cum pot fi făcute ele să moară? Ele nu vor să moară. Aici posibilitatea trezirii vine în ajutorul nostru. A te trezi înseamnă a deveni conștient de propria ta nulitate, adică a realiza propria ta mecanicitate, completă și absolută și propria ta neputintă și nu mai puțin completă, nu mai puțin absolută. Dar nu este suficient să o înțelegi filozofic, cu ajutorul cuvintelor. Trebuie să o întelegi cu fapte simple, dar concrete, cu fapte care te privesc. Atâta timp cât un om nu se îngrozește de propriul fel de a fi, nu știe nimic despre el însuși.
Această conștiință continuă a nulității sale îi va da curajul „să moară”, adică să moară nu doar în mentalul său, sau în teorie, ci să moară în fapt și să renunțe pentru totdeauna la toate aceste aspecte ale lui însuși care nu prezentau nici o utilitare din punct de vedere al creșterii interioare sau care de fapt se opuneau creșterii.
Există însă mii de lucruri care îl împiedică pe om să se trezească și îl mențin în puterea viselor sale. Pentru a acționa conștient în scopul trezirii trebuie să cunoști natura forțelor care îl mențin pe om în somn.
Înainte de toate, trebuie să înțelegi că somnul în care se aftă omul nu este un somn normal, ci unul hipnotic. Omul este hipnotizat și această stare hipnotică este menținută în mod continuu și reîntărită în el.”

Așezarea în ordine firească a secvențelor este crucială pentru a înțelege importanța și semnificația fiecărui moment.
Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, trebuie să trecem în revistă câteva idei convergente din zona ezoterismului.
Conform teoriei lui Gurdjieff, umanitatea se află într-o stare de somn (hipnoză) indusă și duce o viață mecanică. Astfel, oamenii confundă un vis artificial creat cu viața reală. Ideea a fost exprimată foarte bine în seria de filme „Matrix”.
În film îi avem pe Neo, Trinity și Morpheus. Neo reprezintă Focul – trezirea, Trinity reprezintă Apa – moartea iar Morpheus reprezintă Aerul – adică renașterea. Dar despre simbolistica filmului vom vorbi mai pe larg cu o altă ocazie!
Creatorii filmului nu fac nicio referire la Gurdjieff, ci la ideile legate de post-modernism ale lui Jean Baudrillard, dar și la unele din punctele de vedere exprimate de filozoful Immanuel Kant legate de interacțiunea individ-societate în cadrul unei matrice, respectiv la modul sintetic (ne-natural/nefiresc) prin care individul își cunoaște mediul și trage concluzii legate de ceea ce este adevărat sau fals.
O altă sursă a acestei idei poate fi identificată în lucrarea „Republica” scrisă de Platon în jurul anul 360 î.Hr. În ea găsim „Alegoria peșterii”. Platon își imaginează un grup de oameni care trăiesc într-o peșteră, înlănțuiți pe un perete în subteran și nu vadă niciodată lumina zilei. În spatele oamenilor arde constant un foc care luminează diferite statui care sunt mutate de alți oameni, și care produc umbre ce se mișcă pe pereți. Ne având nici un alt reper în viețile lor, oamenii legați de perete încep să dea o importanță deosebită umbrelor și să le atribuie diferite calități. Într-un final aceștia ajung să confunde umbrele cu realitatea.
Gurdjieff s-a inspirat și din Upanișadele. Upanișadele sunt o parte din Vede și formează Scripturile hinduse, care discută în principal despre filozofie, meditație și ființa divinității; formând astfel fundamentul spiritual al hinduismului vedic. În Mandukya Upanishad se spune că omul are trei ego-uri: primul este cel treaz, al doilea este cel visător și cel de-al trilea este adormitul.
Pentru a ieși din această stare de adormire, Gurdjieff a identificat trei căi fundamentale de cunoaștere și dezvoltare spirituală. Acestea sunt: calea fachirului, calea călugărului, respectiv calea yoghinului.
Gurdjieff a lansat propria sa metodă – cale -, alternativă la cele trei pe care au numit-o „A Patra Cale”. Însă, în opinia mea, cele trei căi foarte corect identificate și explicate de Gurdjieff nu sunt alternative, ci se suprapun și se aplică succesiv în scopul de a evolua în diferitele etape de evoluție în care ne aflăm. Prin această cale ei urmăreau să obțină trezirea omului din starea de adormire/hipnoză indusă și la eliberarea lui datorată voinței proprii și independente.
O altă idee care consider că are legătură cu ideea omenirii adormite o regăsim în faimoasa lucrare a ocultistului German Cornelius Aggripa „Magia naturală – Filosofia Ocultă sau Magia” publicată pentru prima oară integral în 1533. Agrippa introduce teoria unei lumi împăturită în trei și relevă existența a trei lumi diferite, lumea Elementară, lumea Cerească și lumea Intelectuală. Pentru fiecare din acestea, Agrippa indică un anume tip de Magie specifică fiecăreia din aceste lumi, Magia Naturală, Magia Cerească, respectiv Magia Ceremonială.
Acestea, în opinia mea, se suprapun perfect celor trei căi indicate de Gurdjieff, calea fachirului, calea călugărului, respectiv calea yoghinului.
Tot Gurdjieff a împărțit omul în trei „povești”/compartimente: Povestea Superioară, Povestea de Mijloc și Povestea de Jos. Povestea Superioară este numită și Centrul Intelectual, însă acest centru este adormit și poate fi activat doar practicând lucrul (metoda de trezire a lui Gurdjieff) asupra ei. Povestea de Mijloc reprezintă Centrul Emoțional iar Povestea de Jos Centrul Sexual și Instinctiv. Asemănarea cu cele trei lumi descrise de Aggripa este evidentă.
O diviziune în 3 se regăsește și în Cabala. Astfel, cele 22 de litere ale alfabetului Evreiesc sunt împărțite în 3 grupe. Cele 3 Litere Mamă, cele 7 Litere Duble, respectiv cele 12 Litere Simple. Cele 3 Litere Mamă sunt Aleph, Mem și Shin. Fiecare din ele reprezintă câte un element: Aer, Apă și Foc. Acestea fiind ușor de asociat cu cele trei lumi identificate de către Agrippa.
Cabaliștii au înțeles și au interpretat lucrurile anapoda.
Aceștia au atribuit primei litere, Aleph elementul Aer. Nu am găsit în nici un text nici justificarea, nici explicația acestui fapt.
Din „Zohar” – una din cărțile de căpătâi ale Cabalei – știm că Aleph este prima literă și prin ea strălucește Lumina venită de Sus (de la Creator). Acest fapt este în consonanță și cu „Să fie lumină!” (Geneza 1:3), primul lucru creat de Dumnezeu în chiar prima zi a Creației fiind Lumina. În general lumina este simbolizată prin foc, cu toate acestea, Cabaliștii au atribuit literei Aleph elementul Aer, în loc să fi făcut atribuirea corectă, Foctul. Este o greșeală prostească sau intenționat s-a creat confuzie, este greu de spus, însă este clar că plecând de la bun început de la o premisă greșită, tot ceea ce urmează este irelevant și duce nicăieri.
Ca drept urmare, Cabaliștii atribuie litera Aleph cărții de Tarot Nebunul fără însă să înțeleagă sensul și să cunoască poziția acestei cărți. Locul Nebunului este în casa 1 iar Astrologic este atribuit planetei Marte, deci reprezintă elementul Foc.
Este bine de precizat însă faptul că între Cabalismul Evreiesc și Cabalismul Ezoteric Occidental sunt diferențe fundamentale de abordare și interpretare. Cabalismul Ezoteric Occidental este periculos de speculativ și ocultiștii au încercat să împace ideile Cabalistice cu credința Creștină, dar ulterior și cu influențe mistice Asiatice cum este Yoga și Tantra. Rezultatul – în opinia mea – este dezastruos.
Focul, străfulgerarea semnifică deșteptarea, trezirea – iluminarea.
“Omul poate să se nască, dar pentru a se naște trebuie mai întâi să moară, și pentru a muri trebuie ca mai întâi să se trezească”.
Aerul este simbolul înțelepciunii, al inteligenței, este scopul, destinația acestei călătorii de cunoaștere și trezire a conștiinței, nu premisa, punctul de pornire.
Am mai vorbit despre faptul că instituțiile religioase au deturnat sensul și au golit de conținut ritualurile străvechi. Au ucis Magia păstrând forma fără conținut.
Un astfel de ritual plin de substrat și simbolism este luarea de lumină în fiecare an la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paștelui Ortodox. Unii o consideră cea mai veche minune anuală atestată a lumii creștine. Pe de altă parte în 1238, Papa Grigore al IX-lea a denunțat Lumina Sfânta ca fiind o fraudă. Scepticii în general pun la îndoială validitatea Luminii Sfinte.
Însă pe mine mă interesează simbolistica ritualului. Luarea de lumină simbolizează iluminarea, deșteptarea, trezirea.
Este interesantă fraza din Cartea a treia a Regilor, 3:15 „Şi s-a trezit Solomon din somn Şi iată, acesta fusese vis”. Sunt trei cuvinte cheie aici: somn, vis și trezire. Ca să înțelegem corect fraza, contextul este un vis avut de Solomon în care îi cere lui Dumnezeu înțelepciune iar Dumnezeu impresionat de această cerere îi promite lui Solomon în plus și „bogăţie şi slavă”.
Solomon se trezește din somn mai înțelept – iluminat.
Dar, în general, majoritatea oamenilor refuză realitatea și preferă să-și trăiască viața dormind, să trăiască într-un vis, într-o minciună.
Omul adormit își duce traiul de zi cu zi retrăind de fapt aceeași zi la infinit în diferite scenarii care-l fac să creadă că viața sa are un sens și un scop. Religiile, mai ales cele Monoteiste, îi întăresc acest crez și-l îndeamnă să se predea, să renunțe la propria sa conștiință și să se confunde unei conștiințe colective, respectiv conștiinței divine superioare. O serie de legi reglementează și mențin omul în starea sa de adormire și hipnoză profundă. Noțiuni abstracte cum este binele și răul, morala și religia țin loc de conștiința și voința proprie a individului.
Trezirea este scânteia primară care îl trezește pe Nebun din această stare de adormire și îl face să pună primele întrebări, să se îndoiască de veridicitatea lumii care-l înconjoară.
Nebunul se trezește din acest vis aparent accidental și pleacă la drum pe calea cunoașterii inconștient, nici nu bănuiește ce-l așteaptă sau unde-l va purta calea. Pornirea la drum este instinctivă, nu cognitivă și planificată. Puțini oameni au curajul să aleagă această cale, poate și din acest motiv ceilalți îi etichetează drept nebuni.
Majoritatea refuză trezirea și atunci, mor fără să se trezească.
Trezirea, în Tarot este reprezentată prin cartea Turnul.
Turnul reprezintă cel de al doilea șoc, o lovitură de fulger care distruge tot și obligă individul să-și reconsidere viața și reperele, valorile sale.
Turnul intervine în viețile noastre atunci când de-a lungul a mai multor vieți am evitat în repetate rânduri oportunitățile de a progresa, am ocolit lecțiile, iar acum acestea devin obligatorii și inevitabile. În unele cazuri chiar se repetă de mai multe ori în decursul unei singure vieți atunci când individul refuză în continuare să-și însușească lecția.
Turnul, în mod evident, este simbolul falusului și lovitura de fulger poate semnifica ejacularea/orgasmul – adică eliberarea.
În cazul Turnului lecția rar este una blândă și plăcută, în general este una dură și care năruiește nu doar convingerile noastre de până atunci, dar și toată lumea noastră. Eliberarea înseamnă desprinderea completă de convingerile și de atașamentele noastre fizice, emoționale și mentale de până atunci.
Distrugerea totală a tot ceea ce am clădit până în acel moment reprezintă un restart, luăm totul de la capăt și plecăm de la zero. Nu poți reclădi ceva în viață dacă mai întâi nu distrugi tot ceea ce a fost înainte.
Cartea Turnul pe Astrograma Natală se află în casa a X-a, Casa Realizărilor Sociale și profesionale, a Carierei și a Succesului Public. Dar și Casa – domiciliul – unei alte cărți controversate: Diavolul. Astfel devine foarte interesantă prezența și rolul Diavolului în viața noastră atâta timp cât acesta pune sub semnul întrebării absolut totul.
Pe de altă parte, eliberarea (ejacularea) trebuie să fie fizică, ceea ce pune sub semnul întrebării filozofia tantrică de a te reține. Te reții – nu te vei elibera niciodată.

Al doilea moment crucial este moartea. Simbolic și ritualic, moartea este reprezentată prin actul botezului.
În momentul în care ești scufundat sub apă „mori puțin” ca mai apoi când ești ridicat, scos din nou la suprafață, să te naști din nou – ieși din nou la lumină alt om.
Cartea de tarot aferentă, Moartea semnifică exact această transcedență.
Botezul propriu-zis este un act extrem de important în evoluția individului și în general subestimat sau greșit înțeles.
În general la naștere primim un nume. Nu avem posibilitatea să ni-l alegem, părinții – sau alții – îl aleg pentru noi. Unii o fac conștient și în cunoștință de cauză, alții după propriul set de criterii subiective.
Odată cu botezul avem șansa să îndreptăm eventualele erori și să ne alegem un nume conștient și conform credinței, propriului nostru set de valori. Botezul este ca o renaștere, lași în urmă vechiul tău eu și curățat pornești la un nou drum cu un nou eu. Din păcate și aici mai ales Biserica Creștin Ortodoxă se grăbește cu botezul și fură startul. Mai mult decât atât, au introdus în conștiința colectivă și ideea că schimbarea religiei – respectiv să-ți schimbi numele printr-un alt botez – este un păcat și astfel ei încearcă să te țină înlănțuit de un nume și o credință de care dintr-un motiv sau altul te-ai înstrăinat.
Cred cu tărie că botezul este un act voluntar și intim și el trebuie să țină exclusiv de voința individului, astfel nimeni nu ar trebui să fie botezat premergător vârstei de 28 de ani (4 cicluri de 7 ani).
Se spune și se presupune că Iisus a fost botezat de către Ioan Botezătorul în apa Iordanului la 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârșit.
Un lucru pe care puțină lume îl știe sau despre care uneori are informații total eronate, este importanța numelui, respectiv cu ce litere este indicat să înceapă numele cuiva și – la fel de important – ce valoare numerică să aibe acesta.
Un nume bine ales contribuie substanțial la evoluția unei persoane.
Să revenim însă la cartea de Tarot Moartea.
Moartea este asociată elementului Apă (emoții/sentimente) și zodiei Scorpion, guvernată de Pluto și cu domiciliul în casa a 8-a. Această carte se situează în oglindă pe verticală cu Puterea (Leul). Ambele sunt manifestările fizice ale energiei feminine și au în comun apetitul sexual, însă Leul este impulsionat de elementul Foc (instinctiv) și Scorpionul de elementul Apă (emoțional). Cele două cărți formează un cuplu complementar perfect fiind completate de Universul (Aer – rațiune) și Împărătesa (Pământ – pragmatism).
Moartea în general sperie cititorul neavizat fiindcă este percepută mot-a-mot și uneori chiar confundat cu călărețul palid de pe calul alb, al patrulea călăreț al Apocalipsei. În realitate este vorba despre ceva mult mai subtil: “la petite mort” (respectiv „mori puțin” creându-se o conexiune [spirituală] între orgasm și botez), adică un mod ascuns de a spune orgasm.
Este oarecum amuzant, dar totodată și foarte pervers faptul că sexul este cheia – mai precis, una din cheile – spiritualității și iluminării. Sexul pare să fie unul din cele mai comune lucruri și ca atare la îndemâna tuturor, cu toate acestea cei mai mulți oameni nici măcar nu bănuiesc semnificația și profunzimea sexului, ca atare mor fără să fi făcut măcar o dată-n viață sex cu adevărat.
Sexul este cea mai subtilă și sublimă formă de comunicare. Odată este comunicare între doi – sau mai mulți – oameni, mai apoi este o formă de comunicare cu Dumnezeu. (Numind aici Dumnezeu, ființa superioară ori enrgia creatoare care guvernează Universul).
În general învățăturile spirituale recomandă și încurajează abstinența. Abstinența însă este sursă pentru frustrări și acestea într-un final vor otrăvi sufletul și mintea oricărui om, indiferent cât de devotat unei credințe ar fi el.
În Tarot nicio carte nu semnifică moartea fizică într-un mod explicit.
De ce a fost neceseară „moartea” lui Isus și ce simbolizează toată suferința prin care a trecut?
Cum spunea Gurdjieff, „eu”-uri – atașamentele și multiplele noastre personalități în spatele cărora ne ascundem – trebuie să moară pentru ca marele „Eu”, Sinele Suprem să se poată manifesta. „Crucea” pe care Isus și-a cărat-o singur simbolizează aceste „eu”-uri. Fiecare din noi trebuie să-și care „propria” sa cruce, să „omoare” aceste „eu”-uri pentru a se renaște, pentru a se elibera de atașamente, de personalitățile false și pentru a începe o viață nouă în lumină – adică treaz, iluminat.
Biserica promite „renașterea” fără suferință, fără sacrificiu, susține că Isus a făcut acest efort pentru noi toți, însă acest lucru nu este nici real, nici posibil. Nimeni nu poate să „omoare” în locul nostru „eu”-rile noastre. Dar aceste „eu”-uri nu vor să moară, din acest motiv „omorârea” lor este un efort atât de mare și foarte puțini oameni sunt capabili să treacă prin acest proces de curățare și eliberare. Modelul cristic este unul greu de înțeles și greu de urmat.
Cu toate că mulți pretind că sunt creștini, nu cunosc pe nimeni capabil să trăiască – și să „moară” – conform acestui model.

Renașterea este a treia etapă și este o renaștere simbolică, spirituală. Nașterea „omului nou”, omul eliberat de povara „eu”-rilor.
Aici avem o altă carte de Tarot greșit interpretată: Judecata.
Judecata a fost asociată cu Judecata de Apoi și de aici mulți au tras concluzia că este vorba despre pedeapsă. Realitatea este că avem de-a face cu renaștera, nu cu pedeapsa și fiindcă este vorba despre Venus în Fecioară și în casa a 6-a, este vorba despre Aer (intelect) într-un semn de Pământ (pragmatism).
De la străfulgerare, șocul inițial, lumina trece prin etapa emoțională și ajunge la nivelul intelectual. Acest proces poate fi numit iluminare.
Nu întâmplător, ideea de iluminare a fost pusă-n legătură cu teoriile de conspirație, satanismul și în general cu lucruri negative. Cum, tot așa, deloc întâmplător, scripturile și multe alte documente și lucrurări vechi au fost greșit sau intenționat eronat traduse, de multe ori nu doar alterând, dar direct denaturând sensul lor.
Isus și adepții săi au fost iluminați.
Biserica a preluat aceast ritual, dar a transformat un model într-o parabolă și a golit ritualul de conținut și a schimbat sensul său.
La fel au făcut și ocultiștii („ezotericii”) când au spus că Aleph reprezintă elementul Aerul și nu Focul, ba, mergând mai departe, au adăugat asocieri scoase din mânecă la textele Cabalistice pe care le-au tradus.
În „Sepher Yetzirah”, Capitolul 3, paragraful 4 lucrurile sunt clare: cele trei Litere Mamă, Aleph, Mem și Shin reprezintă Foc, Apă și Aer. Punct. Asocierea literelor cu planete, zodii, organe etc sunt pure speculații și nu fac, nu au făcut niciodată parte din textul original.
Revenind la moarte, moartea lui Isus este poate cea mai tulburătoare scenă din Noul Testament, mai cruntă și mai groaznică chiar decât Apocalipsa lui Ioan.
Etapa finală, renașterea consfințește sfârșitul ciclului de iluminare (trezire): revenirea cu picioarele pe pământ (Venus fiind planetă de Aer iar Fecioara semn de Pământ.)
Când spui „Hristos a înviat!” – spui Hristos s-a trezit, s-a iluminat.
Aici aș menționa discuția consemnată în Scripturi dintre Isus și Nicodim.
„Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor.
Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu.
Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este.
Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus.” (Sfânta Evanghelie după Ioan 3:1-7)
Duhul este Focul, șocul trezirii, Apa este botezul, șocul revelației și cel de-al treilea pas este renaștera sau „nașterea din nou”. În Greaca veche frazele “se va naşte cineva de sus” și “se va naşte cineva din nou” sunt exprimate la fel și este imposibil de stabilit care formulă de traducere este corectă. Această ambiguitate – posibil intenționată – nu face nimic altceva decât adâncește misterul și mai mult lasând loc speculațiilor. Însă dacă analizăm contextul întregii discuții, ce spune Nicodim, respectiv „Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?” – devine evident că formula corectă este cea de renaștere, respectiv născut din nou și nici decum „născut de sus” așa cum se încăpățânează Biserica Ortodoxă, dar și alte secte.
Este interesant că după „renașterea” (iluminarea) lui Isus puțină lume l-a văzut și chiar și discipolii săi într-o primă instanță nu l-au recunoscut. Explicația este simplă: Isus era alt om, după ce s-a curățat de „eu”-rile toxice, nu mai era aceeași persoană care fusese înainte.
Un „adormit” nu o să recunoască niciodată o persoană „trează” (renăscută) și doar cei care sunt treji pot să se recunoască între ei, dar aceștia sunt foarte, foarte puțini.

Venus în Fecioară (Judecata) este întruchiparea prudenței. Are standarde foarte ridicate, este foarte critic, foarte analitic, atent la fiecare mic detaliu, și din acest motiv riscã sã fie mereu singur/singură.
În mod interesant apar aici două opțiuni: Pustnicul alege castitatea, Judecata se lasă ghidată de sentimente și alege căsătoria (plăcerea – sau cum ar spune unii, păcatul). Dacă Nebunul și Turnul reprezintă nașterea, Moartea renașterea și are legătură cu botezul, Judecata poate fi asociată căsătoriei și astfel avem un ciclu complet. Este un ciclu complet atât simbolic (teoretic), cât și ritualic (practic).
Metaforic Judecata semnifică eliberarea de orice fel de povară și un nou început.
Însă tocmai povara acestei a doua șanse face ca individul să fie mult mai precaut.
Pustnicul simbolizează sfârșitul unui ciclu, Judecata începutul unui nou ciclu.
Într-un limbaj vulgar, Turmul reprezintă erecția, Moartea ejacularea sau orgasmul iar Judecata revenirea la starea de normalitate, relaxare.
În mod paradoxal, calea sexuală pare cea mai ușoară și cea mai la îndemână, însă este cel mai greșit înțeleasă și aplicată. Nici Magia Orientală (Tantra), nici cea Occidentală (Ceremnonială) nu a deslușit deocamdată misterele Magiei Sexuale și posibilitățile sale extraordinare.

M-aș întoarce pentru o clipă la cele trei personaje din Matrix: Neo, Trinity și Morpheus. Este stranie alegerea numelor și asocierea lor. Neo reașezat în limba engleză rezultă „one”, adică unu. Trinity (Trinitatea) nu se potrivește cu ideea de feminitate asociată tradițional cu numărul doi, ci cu treiul care reprezintă starea neutră sau relaxarea finală. Nu în ultimul rând Morpheus (Morfeu) care ar trebui să reprezinte trezirea poartă numele zeului Grec al viselor, deci trezirea nu este reală – este doar un vis într-un vis (adică exact ce oferă biserica). Cu toată dragostea pentru fanii Matrix, simbolistica este discutabilă. Singura întrebare care se impune este dacă harababura aceasta a fost intenționat creată sau nu?

Dar să revenim la Isus și la creștinism.
Este la modă să pretinzi că ești creștin, și este la fel de la modă să te dezici de creștinism. Problema – ca de fiecare dată când vine vorba de limbajul pe care îl folosim – este că nimeni nu știe exact despre ce creștinism vorbim. Gurdjieff a înțeles exact această problemă și a adus-o în discuție de mai multe ori.
Cum la fel, Gurdjieff a înțeles că în lumea Occidentală unde cei mai mulți într-un fel sau altul se identifică sau cel puțin se poziționează într-un fel sau altul față de creștinism, folosirea și discutarea simbolurilor creștine este o modalitate eficientă de a introduce unei audiențe mai largi ideile filozofice Orientale.
Astfel, nu este important dacă Isus a existat vreodată sub formă fizică, ci important este să analizăm și să înțelegem simbolistica prezentată prin intermediul lui Isus. Un excelent exemplu este scena Cinei de taină.
Un detaliu interesant legat de aceeași scenă este și faptul că după cină toți discipoli lui Isus adorm – fapt ce ne spune subtil că aceștia nu au atins nivelul Maestrului lor, iluminarea (trezirea).
Revenind acum la creștinism, creștinismul practicat de Isus (fie el și la nivel strict simbolic) era unul ezoteric. Isus – respectiv prin povestea lui Isus – ni se relevă un model de urmat. Creștinismul timpuriu, pre-bisericesc era o sectă ezoterică elitistă, exclusivistă, rezervată doar celor „iluminați”, treziților. Nu întâmplător în Noul Testament se repetă uneori obsesiv: „Treziți-vă!”
Nici Vechiul Testament, și cu atât mai puțin Noul Testament nu sunt cărți de istorie, ci sunt culegeri de pilde, de lecții ezoterice și de exemple de urmat.
Din păcate sunt texte cenzurate, alterate, cum foarte bine concluziona Gurdjieff: „cuvintele au rămas, dar semnificația lor s-a pierdut de secole.”
Legat de modelul lui Isus, să-l numim creștinul zero, acest model a rămas, însă nimeni nu-i mai urmează calea, nu pune în practică învățăturile sale.
Isus nu a „murit” – nu s-a trezit – pentru noi, ci ne-a arătat calea – sau cel puțin o cale – spre trezire (iluminare). Nimeni nu poate să se trezească în locul nostru. Putem fi îndrumați, putem fi ajutați, dar efortul mare, supraomenesc pentru a ne trezi, trebuie să-l facem noi.
Biserica nu doar a izolat, dar a eradicat cu totalitate creștinismul ezoteric și l-a înlocuit cu o formă exoterică, lipsită de conținut, pe care l-a numit – într-un mod absolut pervers – tot creștinism. De aici și confuzia: ce fel de creștin ești sau pe care creștinism îl detești?
Biserica vorbește de „viața de apoi”, dar dacă analizați cu atenție mesajul lui Isus, viața de apoi nu reprezintă o viață în ceruri, ci viața de după trezire aici pe pământ (Venus în Fecioară).

Isus reprezintă un model, o cale de transformare și trezire. Există însă și multe altele, fiecare poate să-și găsească propria cale. Sau nu.
Jesus

5 gânduri despre „Hristos a înviat! Adevărat a înviat?

  1. Pingback: Limbajul Universal – limba vorbită | TAROT Zi de Zi

  2. Pingback: Cina cea de taină | TAROT Zi de Zi

  3. Pingback: Sărbătorile de Iarnă, între Crăciun și Solstițiu | TAROT Zi de Zi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s