Câte colțuri are Dracul?

Baphomet „Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” (Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, 13:18)
Acest citat din Scripturi stă la baza multor speculații și deocamdată nimeni n-a reușit să decripteze sensul ascuns în spatele celor trei de șase diabolici.
Una din cele mai recente face legătura dintre internet (www = World Wide Web sau W3) cu infamul 666. Explicația este simplă: conform tradiției Evreiești denumită Gematria care atribuie literelor echivalent numeric, literei W îi corespunde numărul 6. De aici paralela dintre www și 666, dar și ideea că internetul este unealta Diavolului.
În paranteză fie spus, numărul 6 are atribuite cele mai multe litere, F, U, V, W și conform unor asocieri și litera Y. Pe de altă parte „celălalt șase”, adică 15 identificat cu litera Samekh sau Simketh este de fapt tradițional asociat Diavolului, mai exact Îngerului Morții al cărui nume Evreiesc este Samael. Litera aferentă numărului 15 este X, nicidecum W.
Și fiindcă vorbim despre simbolism și chei ascunse (la vedere), un detaliu important este însăși structura volumului 2 al lucrării lui Eliphas Levi „Magia Transcedentală – Doctrină și Ritual” (1854–1856), care are 22 de capitole echivalentul celor 22 de litere ale alfabetului Ebraic, respectiv al celor 22 de cărți de Tarot ce compun Arcana Mare.
Revenind însă la Diavol, nu aș vrea să intru acum în prea mult detalii, însă este bine de știut că Samael este acuzatorul, seducătorul, cel care ne pune la încercare. Identificarea sa cu Diavolul este forțată și incorectă, în fapt rolul său este oarecum asemănător cu al unui procuror al lui Dumnezeu și sarcina sa este de a testa credința și curățenia oamenilor, una din metodele sale fiind tentația. În tradiția Evreiască Samael este unul din Îngerii importanția al lui Dumnezeu și rămâne servitorul fidel al acestuia. Comasarea lui Samael cu Lucifer și conectarea cu mitul „Îngerului Căzut” este doar una din multele răstălmăciri și brambureli care și-au găsit loc în dogma Creștină. Chiar dacă Creștinismul este considerat unul din cele trei mari religii monoteiste, în fapt avem de-a face cu o religie dualistă axată în mare măsură pe conflictul binelui și al răului, respectiv al rivalității dintre Dumnezeul creator și Diavolul challenger – în sens de oponent care-i pune sub semnul întrebării supremația și astfel îl provoacă la o confruntare directă.
O altă comasare eronată de personaje s-a petrecut în cazul Bafomet-Diavol. Sursa confuzie de această dată este faimosul Magician Francez Eliphas Levi (născut Alphonse Louis Constant, 1810 – 1875). Acesta a avut o influență determinantă atât asupra lui Waite, cât și asupra lui Crowley. Primul i-a tradus majoritatea lucrărilor din limba Franceză în Engleză, al doilea a mers chiar mai departe și s-a declarat reîncarnarea lui Levi. În opinia mea Levi a continuat în mare parte linia trasată de Antoine Court de Gébelin și Comte de Mellet, astfel multe din ideile sale pleacă de la premise greșite. Amalgamul de Magie și Alchimie Egipteană se amestecă cu misticism Evreiesc și cu filozofie și morală Creștină. Rezultatul – scuzați-mi vă rog limbajul neacademic, dar absolut adecvat – nu poate fi altceva decât o varză creață. Uneori ideile sale nu sunt clar conturate și, mai mult decât atât, se schimbă de la un paragraf la altul adâncind și mai mult confuzia. Este și cazul Bafomet-Diavol.
Pentru început vă propun să aruncăm o privire asupra imagii desenate de către Levi. Bafomet are cap de capră, cu coarne mari, are două aripi și bust de femeie. El are o pentagramă (stea în cinci colțuri) în frunte direcționată în sus, adică drept. Între coarne are o făclie care reprezintă iluminarea, cunoașterea. Între picioare, în fața plexului ține un așa numit Caduceus, unealta lui Hermes în general reprezentată de doi șerpi încolăciți în jurul unui băț (toiag) cu două aripi. Caduceus are o multitudine de semnificații și a fost asociat cu Hermes, Iris – mesagerul lui Hera, Mercur – ghidul celor morți și mesagerul lui Dumnezeu la Romani, cu transcedența, unealtă pentru trezirea celor adormiți și adormirea celor treji și prin extrapolare pentru a face moartea mai blândă sau pentru a readuce la viață morță, dar un simbol și pentru Alchimie și Medicină. Unul din brațe arată în sus spre Lună și are inscripționat în limba Latină cuvântul „solve” ce înseamnă separare și este unul din procesele de bază ale Alchimiei. Pe celălalt braț stă scris „coagula” ceea ce reprezintă procesul de Coagulare, adică de a strânge, de a aduna. Acest braț arată în jos către Luna Neagră. Luna Neagră mai este numită Lilith și ea reprezintă un element karmic, dar și un factor care ne trage înapoi, ne împiedică evoluția prin diferite forme de încercare și ispite. Cele două brațe poziționate astfel, în conformitate cu tradiția Catolică semnifică și reprezentantul pe Pământ al lui Dumnezeu, adică Papa și ca reprezentanți al acestuia preoții.
Levi scrie pe larg despre Bafomet în volulmul 2 al celebrei sale lucrări „Magia Transcedentală – Doctrină și Ritual”, dar revine asupra personajului și în „Sanctum Regnum” (1892) cartea care tratează pe larg Tarotul, respective în „Cartea Splendorii” (Misterele ezoterice ale Cabalei), carte care analizează pe larg Cabala.
Într-o primă instanță, Levi face legătura dintre Bafomet și Diavol, respectiv cartea de Tarot cu numărul 15, Diavolul.
Sub omnicunoscutul desen din carte al lui Levi reprezentând-ul pe Bafomet scrie „Diavolul”.
În capitolul 15 al volumului doi intitulat „Sabatul Vrăjitorilor” Levi analizează pe larg ce reprezintă Bafomet. Pe de o parte Levi afirmă că avem de-a face cu Diavolu pe care-l numește „fantoma terorri ” și îl identifică cu „Ahriman al Perșilor, Typhon al Egiptenilor, Python al Grecii, șarpele străvechi al Evreilor, monstru fantastic, coșmarul, Croquemitaine (sau bau bau dacă doriți), Demonii (respectiv Gargouille sau Goji n.a.), marea fiară a Evului Mediu, și – mai rău decât toate acestea – Baphometul Templierilor, idolul bărbos Alchimist, zeitatea obscenă din Mendes (se face referire la Banebdjedet sau Banebdjed, descris de Herodot în Istoria sa ca fiind un zeu ce are cap de capră, de aici și asocierea făcută de Levi n.a.), capra Sabatului. ”
Levi pe de o parte evidențiază conexiunile „diabolice” și faptul că Templieri în frunte cu Jacques de Molay îl idolatrizau pe Bafomet, pe de altă parte susține că Bafomet este un simbol al inițierii și cunoașterii. Bafomet este și Diavolul, dar este și Agentul Luminii. Astfel, Bafomet este Diavolul în forma sa vizibilă, perceptibilă de toată lumea (lumea obișnuită, prostimea v-a să zică), dar pentru cunoscători (ezoteriști), Bafomet are un substrat luminos și pozitiv. Este interesant cum răul este scos în lumină și sare în evidență, în timp ce partea luminoasă rămâne ascunsă în întuneric. Un simbol al faptului că răul reprezintă mereu calea mai ușoară, mai accesibilă și cumva natura umană preferă această obțiune.
Fața ascunsă – ocultă – a lui Bafomet îl reprezintă pe zeul Pan (fiul lui Hermes și al Dryopei, protector al turmelor și al păsărilor), dar și simbol al școlii moderne de Filozofie care-și are originile atât în învățăturile lui Platon, cât și cele ale lui Isus.
Această separare este și un artificiu menit să delimiteze Magia Albă de presupusa Magie Neagră. Însă – se pune întrebarea justificată – există Magie de diferite culori? Despre acest subiect intens disputat am scris separat în capitolul „Despre Magie. Magie Albă, Magie Neagră… Magie Mov”.
Astfel, Levi susține că Bafomet este simbolul „Agentului Universa”, o forță incomensurabilă a naturii și „omul care reușește să o stăpâneasdcă și să o direcționeze poate schimba fața pământului”. Levi în continuare identifică Agentul Universal cu „Lumina Astrală” sau „Marele Agent Magic” care este „curentul dublu al luminii, focul viu și astral al Pământului”.
În „Cartea Splendorii” Levi merge chiar mai departe cu explicațiile și susține că „Bafomet este simbolul cunașterii în ascensiune, în opoziție cu idolatrizarea și cu însăși ideea monstruoasă de a idolatriza” și, continuă „Bafomet nu este (un) Dumnezeu, ci semnul inițierii”. Toate aceste evidențieri ale aspectelor pozitive îl lasă oarecum în off-side pe Diavolul „cel rău”, fiara terorri, creatura monstruoasă a nopții – imaginea Diavolul din tradiția Creștină.
Revenind acum la desen, Bafomet are în frunte o pentagramă cu vârful direcționat în sus. Întoarsă pentagrama, direcționată în jos devine astfel simbolul răului, al Diavolului. În 1897, un alt ocultist Francez, Stanislas de Guaita, în cartea sa intitulată „La Clef de la Magie Noire” (Cheia Magiei Negre) prezintă pentru prima oară capul lui Bafomet introdusă într-o pentagramă inversă (întoarsă cu colțul în jos) și având inscripționat în Ebraică numele aniumalului (monstrului) Biblic „Leviatan” în colțurile sale. Acest simbol este îmbrățișat de către Anton Szandor LaVey în 1969 și adoptat ca simbol al așa numitei Biserici al Satanei (Church of Satan).
Este însă pentagrama – chiar și inversată – un simbol autentic al Diavolului și al Satanismului? În toate seturile de Tarot cartea cu numărul 15 reprezintă Diavolul și – cum vă spuneam – Levi se ocupă de Bafomet/Diavol tot din acest motiv în capitolul 15 al lucrări sale. 15 este manifestarea a doua a lui 6 și este compus din 1 (creație) și 5 (progres, cunoaștere). Dacă vrem să-i atribuim o formă geometrică – un simbol Magic – lui 6 acesta este indiscutabil o hexagramă – numele de origine Greacă – respectiv o sexagramă dacă folosim forma Latină. Hexagrama, adică implicit Steaua lui David rezultată din suprapunerea a două triunghiuri dintre care cea de a doua întoarsă invers. Sub nici o formă pe cartea cu numărul 15 nu are ce căuta o pentagramă ci doar o hexagramă.

Dacă acceptăm ideea Templierilor preluată și de către Levi conform căreia Bafomet reprezintă lumina – cunoaștere – și luăm în considerare și Pentagrama, întruchiparea corectă a lui Bafomet este în cartea Magicianul pe care eu l-am repoziționat exact la numărul 5 și printree altele tocmai din acest considerent că Magicianul reprezintă ucenicul, învățăcelul și – în paranteză fie menționat din nou – nu Marele Maestru cum greșit a este interpretată cartea.
Pentagrama este un simbol universal care reprezintă omul. Cele cinci colțuri simbolizează atât cele cinci simțuri (vizual, auditiv, tactil, gustativ, olfactiv), cât și capul și cele patru membre (două mâini, două picioare). Astfel, omul este satana, „adversarul” (Ebraicăשָּׂטָן satan care înseamnă adversar) lui Dumnezeu.
Ceva-ceva a simțit și Waite deoarece imaginea Magicianului de pe cartea desenată de către Pamela Colman Smith îl prezintă pe acesta cu mâinile poziționate ca Bafomet și pe masă în fața sa se află simbolurile celor 4 Elemente, semn al studiului în timp ce personajul pare să exerseze.
Merită lămurită și ideea legată de „invers”, adică de simbol întors. „Sus” reprezintă în general Lumea Spirituală, iar „jos” lumea fizică, pământească. Între cele două – în centrul simbolului, în inima sa, sau dacă doriți să vizualizați altfel, norii de pe cer ca să rămânem în zona limbajului simbolic – se află lumea emoțională. Un simbol întors cu vârful în sus, și aici vorbim de orice simbol iar în cazul celor de forme geometrice, cele care au un număr de colțuri impare (triunghi, pentagramă, heptagramă, eneagramă, etc) nu indică maleficul sau diabolicul, ci faptul energia este canalizată către direcția indicată, respectiv în cazul simbolului cu vârful în jos, spre planul fizic, adică pământean. Dacă ne dorim o casă, o mașină, și în general orice care are o manifestare fizică concretă, direcționarea simbolului trebuie să fie în jos. Pentru soluționarea unor probleme ce țin de spiritualitate, aceste simboluri trebuie să fie poziționate cu vârful în sus.

Un gând despre „Câte colțuri are Dracul?

  1. Pingback: Satanism – adevăr și dezinformare | TAROT Zi de Zi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s